Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών για την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε παραλίες της Αττικής. Η επιστημονική ομάδα προχώρησε τον Μάιο σε δειγματοληψίες νερών κολύμβησης σε πολυσύχναστες παραλίες. Κάποιες από αυτές τις παραλίες -σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηρίων που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ- βρέθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση, κάποιες ακατάλληλες και κάποιες άκρως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Αττική  219 (90,50%) είναι κατάλληλες παράλιες για κολύμβηση και 23 (9,50%) είναι ακατάλληλες ,σε σύνολο 242 που αναλύθηκαν. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν δειγματοληψίες κι εκτός Αττικής με τα αποτελέσματα να ανακοινώνται Ιούλιο και Αύγουστο.

Να σημειώσουμε πως όπου Κ είναι κατάλληλες οι παραλίες και με Α ακατάλληλες.