Η τυχερή του διαγωνισμού που θα απολαύσει τις υπηρεσίες του Duarte είναι η Σοφία Ακτσόγλου