Η τυχερή του διαγωνισμού που θα απολαύσει τις υπηρεσίες του Duarte  είναι η :

Ευδοξία Παπαπετρίδου