Σύμφωνα με τις οδηγίες στη Γαλλία που καθιστούν την χρήση μάσκας υποχρεωτική στις δημόσιες συγκοινωνίες, η Air France θα ζητά από τους επιβάτες να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τις 11 Μαΐου 2020.  Οι πελάτες πρόκειται να ενημερώνονται για το θέμα αυτό μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms, website) πριν την αναχώρησή τους και θα τους ζητείται να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν μία ή περισσότερες μάσκες για το ταξίδι τους.

Πρόκειται για ένα επιπλέον μέτρο σε αυτά που ήδη εφαρμόζει η Air France  και οι εταίροι της στα πλαίσια της κρίσης του COVID-19, τα οποία περιλαμβάνουν:

 

  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλα τα μέλη του πληρώματος και του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες.
  • Τροποποίηση των μέχρι πρότινος τρόπων επαφής με τους πελάτες στο έδαφος με την εφαρμογή τήρησης αποστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο αεροδρόμιο και με την εγκατάσταση προστατευτικών panels Plexiglas, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Εφαρμογή τήρησης αποστάσεων επί του αεροσκάφους, όπου είναι εφικτό. Στις περισσότερες πτήσεις, o χαμηλός συντελεστής πληρότητας διευκολύνει την δυνατότητα να κρατούνται αποστάσεις μεταξύ των επιβατών, όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα εξασφαλίζει επαρκή προστασία.
  • Ενίσχυση των καθημερινών διαδικασιών καθαρισμού των αεροσκαφών, με την απολύμανση όλων των επιφανειών που έρχονται σε επαφή οι επιβάτες όπως τα μπράτσα των καθισμάτων, τα τραπεζάκια και οι οθόνες.
  • Καθιέρωση ειδικών διαδικασιών για την περιοδική απολύμανση των αεροσκαφών με την χρήση εγκεκριμένου ιοκτόνου προϊόντος για ψεκασμό, που έχει δράση για 10 ημέρες.
  • Προσαρμογή της εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια των πτήσεων με στόχο τον περιορισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιβατών και των μελών του πληρώματος. Στις εσωτερικές πτήσεις στη Γαλλία και στις μικρές πτήσεις εντός Ευρώπης, η παροχή γευμάτων και ποτών έχει ανασταλεί. Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων το σέρβις έχει περιοριστεί και προτιμώνται είδη συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες.

 

Επιπλέον, ο αέρας της καμπίνας ανανεώνεται κάθε τρία λεπτά. Το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα στα αεροσκάφη της Air France είναι εξοπλισμένο με φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air), ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία νοσοκομείων. Τα φίλτρα αυτά εξάγουν το 99,99% των πιο μικρών ιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν ξεπερνούν τα 0,01 μικρόμετρα, διασφαλίζοντας έτσι ότι ο αέρας της καμπίνας εναρμονίζεται με τα πρότυπα ποιότητας. Οι κορονοϊοί κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 0,08 και 0,16 μικρομέτρων, οπότε και φιλτράρονται από τα φίλτρα HEPA.

Για την Air France η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού της αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Όλες οι ομάδες της εταιρείας βρίσκονται σε εγρήγορση για να εξασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα υγείας και ασφάλειας για τους πελάτες της και να διασφαλιστεί ότι ταξιδεύουν με εμπιστοσύνη.